INTABO

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, a proto plně probíhá v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016. Obavy mít nemusíte. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nebudou nikdy poskytnuty třetí straně.

Kdo bude shromažďovat vaše osobní údaje?
Společnost INTABO s.r.o., IČO: 17811325, se sídlem V Cihelnách 103, 390 03 Tábor 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 32734.

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá.
U nás, v INTABO s.r.o. dodržujeme následující principy:

 • Neptáme se na osobní informace, pokud je skutečně nepotřebujeme.
 • Neukládáme osobní informace na našich serverech, ledaže se jedná o probíhající využívání našich služeb anebo tyto údaje zpracováváme za nějakým povoleným účelem, o kterých se můžete dozvědět víc o něco níže.

Níže uvedené prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje i tyto principy.
Pokud máte otázku ohledně vašich osobních dat, prosím, kontaktujte nás.

 
Rozsah zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje získáváme, pokud:

 • nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek,
 • přidáte recenzi,
 • si objednáte službu,
 • nám pošlete poptávku na naše služby,
 • s námi uzavřete smlouvu,
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.

 

Zpracováváme tyto údaje:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • poštovní adresa,
 • cookies
 • případně jiné údaje nezbytné k poskytování naší služby.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu služeb, které jste si od nás objednali, naší komunikace mezi námi a dalších podrobností ohledně smlouvy uzavřené mezi námi. Ukládáme i naši komunikaci a informace, které jste nám dali před uzavřením smlouvy, a to pro případ, že spolu smlouvu uzavřeme – v rámci předsmluvního jednání.

Účely zpracování a jejich právní základ

Plnění smlouvy nebo předsmluvní jednání
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom s vámi mohli komunikovat v rámci dodávané služby.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Plnění zákonných povinností
Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak říká zákon. Třeba podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být vaše osobní údaje.

Kontaktní formuláře (oprávněný zájem)
Na našich stránkách najdete kontaktní formuláře, které slouží pro poptání našich služeb nebo pro zaslání dotazu či jiné informace. Tyto formuláře sbírají osobní data pouze za účelem zpětného kontaktování s odpovědí.

Cookies (oprávněný zájem, souhlas)
Pro fungování webových stránek využíváme cookies, což jsou malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies dokáží zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na našich webových stránkách. Cookies můžeme rozdělit na nezbytné cookies, analytické cookies a marketingové cookies.
Tzv. nezbytné cookies jsou nutné pro zajištění provozu našich stránek. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas, je to náš oprávněný zájem na tom, aby stránky běžely v pořádku.
Použití tzv. analytických cookies je také naším oprávněným zájmem. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.
Marketingové cookies umožňují např. remarketing. Díky tomu vám můžeme nabízet naše zboží prostřednictvím cílené reklamy. K tomu ale potřebujeme váš souhlas.

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje cookies užívat, a my tedy nebudeme moci sbírat údaje o vašem chování na stránkách. Tento režim si můžete nastavit v rámci vašeho internetového prohlížeče, anebo můžete proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu vznést námitku dle čl. 21 GDPR. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.
Vezměte, ale prosím na vědomí, že v případě, kdy cookies odmítnete nebo vznesete námitku proti jejich zpracování, nemusí se vám stránky zobrazovat stoprocentně správně.

Deaktivace cookies v různých prohlížečích

   Jak dlouho uchováváme vaše údaje
   Pokud spolu uzavíráme smlouvu, uchováváme vaše osobní údaje po delší dobu než pouze po dobu trvání naší spolupráce do doby dodání zboží a poskytnutí služeb, a to třeba z důvodů odstoupení od smlouvy, reklamací, uplatňování nároků na náhradu škody a dalších. Podle právních předpisů, které upravují účetnictví, jsme povinni schraňovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo. Proto nemůžeme vaše osobní údaje smazat hned po skončení naší spolupráce.

   Můžete si, ale být jisti, že vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování vašich konkrétních osobních údajů je pak určena dle následující logiky:

   • po dobu trvání smlouvy mezi námi;
   • po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich práv a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (až 4 roky);
   • po dobu trvání našich případných dalších oprávněných zájmů (až 4 roky);
   • po dobu určenou právními předpisy (až 10 let).

   Komu vaše údaje předáváme?
   K vašim údajům mohou mít přístup i další osoby, které s námi spolupracují, připravují nabídky a domlouvají s vámi podmínky smlouvy, s těmi máme rovněž uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, aby byla vaše data v bezpečí.
   Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

   Jaká máte práva?
   Náleží vám veškerá práva, které vám přiznávají právní předpisy. Můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit i přístup. Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění údajů neúplných. Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
   Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

   Kontaktní údaje
   Pokud máte otázku ohledně přístupu nebo opravě vašich osobních dat, prosím, kontaktujte nás.