Zemědělské technologie

pro úpravu, skladování a zpracování obilnin, luskovin a olejnin

Posklizňové
linky

Výrobny krmných směsí
VKS

Kontaktujte
nás

Posklizňové
linky

Výrobny krmných
směsí
(VKS)

Kontaktujte
nás

O nás

Společnost INTABO s.r.o. se specializuje na dodávky kompletních technologických celků v oblasti posklizňových linek, skladů obilnin, luskovin a olejnin, výroben krmných směsí.

Zemědělské technologie jsou složité celky, s vysokými nároky na funkčnost a bezproblémový provoz. Každý zákazník je originál, se specifickými požadavky, možnostmi, potřebami… Našim cílem je navrhnout a dodat každému zákazníkovi vhodné technologické celky, rekonstrukce, i jednotlivé stroje pro skladování a údržbu zemědělských komodit, nebo výrobny krmných směsí pro hospodářská zvířata podle jeho vlastních potřeb. Máme bohaté zkušenosti v oblasti rekonstrukcí menších i větších provozů, i zcela nových posklizňových linek a technologických celků „ na zelené louce“.

Využíváme jen léty prověřené zahraniční i tuzemské výrobce strojů a zařízení, u kterých jsme si jistí kvalitou výrobků i komunikace.

Ve skladu držíme pohotovostní množství sortimentu spádového potrubí.

Dodáváme kvalitní čistící techniku pro úklid zemědělských provozů.
V naší dílně zpracováváme technické textilie, ze kterých vyrábíme např. zastřešení sil, výstelky do vnitřních zásobníků z kvalitních polyesterových tkanin se zátěrem nebo z ocelových sítí, jednoduché textilní přechody mezi např. stroje a potrubí, aspirační vaky, a jiné příslušenství dle potřeby zákazníka, které usnadňuje práci.

Intabo Tábor

Proč s námi spolupracovat?

Dlouholetá praxe
v oboru

Společnost INTABO s.r.o. využívá zkušeností týmu lidí, kdy někteří z nich mají více jak 30-ti letou praxi v oblasti posklizňové úpravy a skladování obilnin, luskovin a olejnin a výroby krmných směsí. O tom svědčí řada realizovaných projektů po celé ČR.

Komplexní služby
na jednom místě

Našim zákazníkům pomáháme navrhovat a realizovat technologie posklizňových linek, skladování obilovin a olejnin a výroben krmných směsí. Naší výhodou je i vlastní výroba z technických textilií dle požadavku zákazníka a výroba ocelových sítí do sil a sklad spádového potrubí. Jako důležitý doplněk k technologiím a skladovacím prostorům dodáváme výkonné průmyslové čistící stroje, ověřené v náročných podmínkách těchto provozů.

Od návrhu, realizace
po dotace

Naší prioritou je oboustranná spokojenost. Zajistíme pro vás studii s optimalizací řešení zadaného technologického záměru. Po odladění a odsouhlasení investorem zpracujeme projekt, dodáme zařízení včetně montáže, osadíme potřebnou elektroinstalací včetně možnosti automatického systému řízení a samozřejmě uvedeme do provozu, případně navrhneme a dodáme výkonné průmyslové čistící stroje pro snadný úklid.
Součástí je dodávka požadované dokumentace. Samozřejmostí je odborný a spolehlivý servis.

Jak postupujeme při práci

Se zákazníkem podrobně probereme jeho požadavky

vypracujeme návrh optimálního řešení s ohledem na možnosti dostupných technologií

dle rozsahu dodávek zajistíme projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a následně prováděcí projektovou dokumentaci (stavební, technologickou, elektro)

připravíme vám projektovou dokumentaci potřebnou pro získání příslušné dotace

záměr zrealizujeme, odzkoušíme a předáme potřebnou dokumentaci včetně elektro revize

Intabo

Naše zemědělské technologie
korespondují s aktuálními
dotačními programy

Pro více informací nás můžete kontaktovat
na telefonu: +420 603 805 712

Intabo

Spolupracujeme

Máte zájem o spolupráci?

Kontaktujte nás

Odesláním tohoto formuláře dávám souhlas ke zpracování mých osobních údajů dle zásad GDPR.